Ziua portilor deschise

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ PETRU COMARNESCU” GURA HUMORULUI  Jud. SUCEAVA

Nr. 2378 din 5.12.2018

         PROIECT EDUCAŢIONAL

    ,,ZIUA    PORŢILOR    DESCHISE”

    An scolar 2018-2019

 

 

COORDONATORI

Director: prof. LĂMĂŞANU ENIKO

Responsabili proiect: prof. înv. primar

BARTOŞ  ELEONORA                           ENIA  DORINA

                                                            

                                                                             Argument

                                         „Nici o şcoală nu se va putea numi şcoala adevărului,

atât timp cât porţile ei rămân închise. Pentru noi, europenii, şcoala înseamnă o doctrină deschisă, niciodată o castă de nepătruns.”

                                                                                           Eugenio D’ors

     Promovarea ofertei şcolare este, de câţiva ani deja, una din priorităţile noastre permanente. Pentru o cât mai bună informare şi consiliere a părinţilor care îşi vor înscrie copiii la clasa pregătitoare, în anul şcolar 2018-2019 se impune organizarea unor activităţi menite să prezinte oferta educaţională, realizările elevilor şi dascălilor şcolii, proiectele şcolare şi extraşcolare.

             Într-un peisaj educaţional deseori confuz şi asaltat de probleme dintre cele mai diverse, şcoala noastră   pune in practică un demers educaţional de calitate, menit  să asigure atingerea standardelor de învăţare şi promovare a valorilor europene într-un climat de siguranţă fizică şi psihică.

            La noi la şcoală, copilul  are toate condiţiile să înveţe temeinic şi să-şi dezvolte abilităţi şi atitudini ce îi vor permite sa funcţioneze cu succes, ca adult, într-o societate democratică. O gamă largă de activităţi extraşcolare şi extracurriculare vor valorifica şi dezvolta talentele şi interesele specifice copilului  şi vor contribui esenţial la formarea lui ca personalitate echilibrată şi armonioasă, capabilă să trăiască într-o lume modernă şi polivalentă.

            Vă aşteptăm să începem împreună o colaborare pe termen lung în beneficiul copilului dumneavoastră. La Şcoala Gimnazială „Petru Comarnescu” colaborarea cu părinţii este unul dintre principiile educaţionale de bază. Drepturile şi responsabilităţile părinţilor sunt stipulate în Regulamentul de ordine interioară al şcolii.

TITLUL: ZIUA  PORŢILOR DESCHISE

 

DOMENIUL ŞI TIPUL DE EDUCAŢIE: educaţie pentru receptarea valorilor proprii.

 

CONTEXT:

     Scopul principal al şcolii este acela de a asigura un nivel maxim de educaţie pentru fiecare elev prin: 

 • formarea competentelor de bază necesare trecerii într-o treaptă superioară de educatie şi mai târziu, la viaţa de adult;
 • organizarea unor demersuri educative şi experienţe de învăţare stimulative şi variate, desfăşurate în clasă şi în afara ei şi care oferă oportunităţi de a participa la  activităţi artistice, culturale, sportive şi de a lucra cu o varietate de materiale, resurse şi echipamente;
 • asigurarea dezvoltării depline a  potenţialului, talentelor şi intereselor specifice prin activităţi de învăţare organizate individual, în grupuri mici sau ca echipe ale clasei, astfel încât fiecare copil să-şi  pună în valoare abilităţile şi cunoştinţele proprii, experimentând în acelaşi timp avantajele  cooperării şi sprijinului reciproc;
 • încurajarea asumării responsabilităţii pentru activitatea şi atitudinea proprie, printr-un sistem pozitiv de recompense şi stimulente;
 • cultivarea respectului pentru puncte de vedere şi idei diferite  în cadrul unor activităţi de învăţare bazate pe discuţii, dezbateri şi reflecţii despre diferite culturi, obiceiuri, ocupaţii şi opinii;
 • crearea unui mediu educaţional prietenos, în care fiecare copil să se simtă în  siguranţă fizică şi psihică, valorizat şi responsabilizat, participant activ la propria învăţare.   

DESCRIEREA PROIECTULUI

SCOP: Popularizarea  de informaţii referitoare la desfăşurarea procesului instructiv-educativ în şcoală, organizarea spaţiilor de învăţare (cabinete, laboratoare, săli de clasă) părinţilor, bunicilor şi viitorilor  elevi ai şcolii noastre din oraşul Gura Humorului şi împrejurimi.

OBIECTIVE:

 • Atragerea părinţilor către şcoala noastră.
 • Popularizarea ideii că părintele este binevenit în şcoală, dacă doreşte.
 • Familiarizarea părinţilor cu filmul unei lecţii.
 • Cunoaşterea modalităţilor de formulare a cerinţelor către copilul-elev, cum se derulează relaţia învăţător-elev .
 • Sprijinirea copiilor şcolari: răbdare, explicaţii, exersare, activităţi frontale şi individuale, în perechi şi grupuri.
 • Completarea unei fişe de observare a activităţii.

 

GRUP ŢINTǍ: preşcolarii de la grădiniţele din Gura Humorului precum şi din             

         localităţile învecinate, elevi, părinţi, bunici.

DURATA: o zi

RESURSE UMANE: profesori, învăţători, elevi, părinţi, parteneri

 1. EVALUARE INTERNĂ: fişe, chestionare
 2. EVALUARE EXTERNĂ: CD cu fotografii din timpul desfăşurării activităţilor, chestionare

 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

Posibilitatea de dezvoltare/continuare ulterioară a proiectului prin atragerea de  parteneri.

 BUGETUL PROIECTULUI

Autofinanţare

 

ANEXE

Fişă de evaluare

                                                    ACŢIUNI DESFĂŞURATE ÎN ŞCOALĂ

9.00 – 9.30  – DESCHIDEREA – oaspeţii sunt întâmpinaţi de conducerea şcolii cu o scurtă prezentare apoi sunt conduşi să viziteze şcoala.

9.30 – 12.00 – Invitaţii sunt aşteptaţi să asiste la activităţile desfăşurate la clasele P – IV.

print

Bookmark the permalink.

Comments are closed.