Ziua portilor deschise

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„ PETRU COMARNESCU”
GURA HUMORULUI

 

 

PROIECTUL
ZILELE PORŢILOR DESCHISE
an
școlar 2016-2017

 

Coordonatori:

Director:  prof. Eniko Lămăşanu


Responsabili proiect:  înv. Vrabie Elena

                                               prof. înv. primar Floare Maria

Argument

Menirea firească  a şcolii nu e să dea învăţătură, ci să deştepte cultivând destoinicirile intelectuale în inima copilului, trebuinţa de a învăţa toată viaţa.”

Ioan Slavici    

 

          ,, Şcoala nu poate avea decât două scopuri. Primul e să dăm copilului cunoştinţele generale de care, bineînţeles, va avea nevoie să se servească: aceasta este instrucţia. Cealaltă e să pregătim copilul de azi pentru omul de mâine, şi aceasta este educaţia.”

 Gaston Berger

 
          Şcoala Petru Comarnescu își îndeplinește cu succes misiunea de a crea condiții  prielnice și o atmosferă profesionistă, în cadrul activităţilor proiectate în vederea  dezvoltării intelectuale şi afective a elevilor, contribuind la formarea absolventului, al cărui profil se conturează astfel:

 • are formate deprinderi de muncă intelectuală, în sensul învăţării şi educaţiei permanente;
 • este flexibil,receptiv, adaptabil la nou;
 • are capacitatea de dezvoltare a  datelor  personalităţii prin diferenţiere, nu prin uniformizare;
 • posedă capacitatea de autoevaluare;
 • este competent și capabil de performanță;
 • este creativ;
 • se implică în activități de voluntariat și proiecte extracurriculare.

Astfel, demersul nostru educațional, centrat pe nevoile elevului și pe integrarea socio-culturală, are ca ideal dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a personalității elevilor. Absolvenții noştri dintotdeauna sunt mărturia limpede a unui manageriat inteligent, receptiv la nou, cu viziune. În ceea ce privește profesorii, Şcoala ,,Petru Comarnescu” le oferă șansa de a-și face meseria în acord cu cerințele unui învățământ modern, serios, competitiv.

În acest sens s-a propus o ofertă educaţională de excepţie, diversificată şi îmbogăţită dansuri, cor, arte plastice, matematică, limba engleza, limba germană, limba română, informatică, toate la latitudinea elevului şi al părintelui care aleg.
Într-un peisaj educaţional deseori confuz şi asaltat de probleme dintre cele mai diverse, şcoala noastră pune în practică un demers educaţional de calitate, menit să asigure atingerea standardelor de învăţare şi promovarea valorilor europene într-un climat de siguranţă fizică si psihică.
La noi în şcoală, copilul dumneavoastră are toate condiţiile să înveţe temeinic şi să-şi dezvolte abilităţi şi aptitudini ce îi vor permite sa funcţioneze cu succes, ca adult, într-o societate democratică. O gamă largă de activităţi extraşcolare şi extracurriculare vor valorifica şi dezvolta talentele şi interesele specifice copilului dumneavoastră şi vor contribui esenţial la formarea lui ca personalitate echilibrată şi armonioasă, capabilă să traiască într-o lume modernă şi polivalentă.

Vă asteptăm să începem împreună o colaborare pe termen lung în beneficiul copilului dumneavoastră. La Şcoala Gimnazială „Petru Comarnescu” colaborarea cu părinţii fiind unul dintre principiile educaţionale de bază. Drepturile şi responsabilităţile părinţilor sunt stipulate în Regulamentul de ordine interioară al şcolii.

 

TITLUL:   ZILELE PORŢILOR DESCHISE

DOMENIUL SI TIPUL DE EDUCAȚIE: EDUCAŢIE PENTRU RECEPTAREA VALORILOR PROPRII

CONTEXT
Scopul principal al şcolii este acela de a asigura un nivel maxim de educatie pentru fiecare elev prin:
• formarea competentelor de bază necesare trecerii într-o treapta superioară de educaţie şi mai târziu, la viaţa de adult;
• organizarea unor demersuri educative şi experienţe de învăţare stimulative şi variate, desfaşurate în clasă şi în afara ei şi care oferă oportunităţi de a participa la activităţi artistice, culturale, sportive şi de a lucra cu o varietate de materiale, resurse şi echipamente;
• asigurarea dezvoltării depline a potenţialului, talentelor şi intereselor specifice prin activităţi de învăţare organizate individual, în grupuri mici sau ca echipe ale clasei, astfel încât fiecare copil sa-şi pună în valoare abilităţile şi cunoştinţele proprii, experimentând în acelaşi timp avantajele cooperării şi sprijinului reciproc;
• încurajarea asumării responsabilităţii pentru activitatea şi atitudinea proprie, printr-un sistem pozitiv de recompense şi stimulente;
• cultivarea respectului pentru puncte de vedere si idei diferite în cadrul unor activităţi de învăţare bazate pe discuţii, dezbateri şi reflecţii despre diferite culturi, obiceiuri, ocupaţii şi opinii;
• crearea unui mediu educaţional prietenos, în care fiecare copil să se simtă în siguranţă fizică şi psihică, valorizat şi responsabilizat, participant activ la propria învăţare.

DESCRIEREA PROIECTULUI

SCOP: Popularizarea de informaţii referitoare la desfăşurarea procesului instructiv-educativ în şcoală, organizarea spaţiilor de învăţare (cabinete, laboratoare, săli de clasă), a valorilor culturale, atitudinilor şcolii noastre, părinţilor, bunicilor, elevilor din oraşul Gura Humorului.

OBIECTIVE:
• Atragerea părinţilor către şcoală
• Popularizarea ideii că părintele este binevenit în şcoală, dacă doreşte.
• Completarea unui desen despre felul în care crede preşcolarul că va fi la şcoală

GRUP TINTǍ: preşcolarii de la grădiniţele din Gura Humorului precum şi din localităţile învecinate, elevi, părinţi, bunici.
DURATA: 16 si 17 februarie 2017
ACTIVITǍTI: conform planului.
RESURSE UMANE: profesori, învăţători, elevi, părinţi, parteneri.
SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
Posibilitatea de dezvoltare/ continuare ulterioară a proiectului prin atragerea de noi parteneri.
BUGETUL PROIECTULUI
Autofinanţare

Preşcolarii vizitatori vor primi

 • medalioane cu imaginea şcolii şi informaţii ca amintire de la prima vizită la şcoală
 • surprise din partea elevilor claselor a IVa
 • dulciuri

Etape ale desfășurării proiectului:

 1. Discuții pregătitoare în cadrul CMI
 2. Pregătirea materialelor necesare. Ornarea sălilor de clasă și a holurilor
 3. Popularizarea proiectului prin:
 • Afișe
 • Invitații scrise adresate doamnelor educatoare
 • Postarea pe pagina de facebook a școlii
 1. Desfășurarea activităților în școală: primirea invitaților, vizitarea claselor din ciclul primar, oferirea de mici surprise copiilor.

COMPONENŢA GRUPULUI DE LUCRU:

 • director prof. Enikő Lămăşanu
 • înv. primar Pintilie Eva, clasa pregătitoare A
 • înv. primar Teodorescu Raluca, clasa pregătitoare B
 • înv. primar MihailescuLoredana, clasa I A
 • institutor Dobrea Cecilia, clasa I B
 • înv.primar Bartos Eleonora, clasa a II-a A
 • înv.primar Enia Dorina, clasa a II-a B
 • înv. primar Rodica Manoliu, clasa aIII-a A
 • înv. primar Vultur Anca, clasa aIII-a B
 • înv. Elena Vrabie, clasa a IV-a A
 • înv. primar Maria Floare, clasa a IV-a B

 

Acţiuni desfăşurate în şcoală

9.00- 9.30 – DESCHIDEREA – oaspeţii sunt întâmpinaţi de conducerea şcolii cu o scurtă prezentare apoi sunt conduşi să viziteze şcoala.

9.30 – 12.00 – Invitaţii sunt antrenaţi în scurte activităţi

  Director:  prof. Enikő  Lămăşanu

Responsabili proiect:  înv. Vrabie Elena

                                    prof. înv. primar Floare Maria

print

Bookmark the permalink.

Comments are closed.