Proiecte de parteneriat/ protocoale/ acorduri educaţionale locale

 • Protocol de parteneriat cu Primăria oraşului Gura Humorului-perioada 2013-2017
 • Acord de cooperare şcoală-poliţie cu Poliţia oraşului Gura Humorului-perioada 2014-2015
 • Protocol de colaborare cu Clubul Copiilor  Gura Humorului – perioada 2014-2015
 • Acord de parteneriat privind orientarea şcolară a elevilor din clasa a VIII-a încheiat cu Colegiul ,,Alexandru cel Bun” Gura Humorului-perioada nedeterminată
 • Proiect de colaborare privind integrarea copiilor cu nevoi speciale în şcoala de masă cu CSEI ,,Sfântul Andrei” Gura Humorului – perioada 2012-2016
 • Protocol de parteneriat cu Biblioteca Orăşenească Gura Humorului – perioada 2014-2015
 • Proiect de parteneriat educaţional ,,TINDEM CĂTRE MÂNTUIRE” cu Biserica ortodoxă ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” Gura Humorului – perioada 2014-2018
 • Acord de parteneriat cu Ocolul Silvic Gura Humorului-perioada 2014-2018
 • Acord de parteneriat cu Fundaţia ,,Silvia” – perioada 2014-2016
 • Convenţie de colaborare cu Cabinetul de medicină şcolară, cu sediul la Colegiul ,,Alexandru cel Bun” Gura Humorului – perioadă nedeterminată
 • Convenţie de colaborare cu Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Căsuţa piticilor” Gura Humorului – perioada 2014-2015
 • Acord de parteneriat cu Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă ,,Sfântul Andrei” pentru proiectul ,,Un pas mic către lumea mare” – perioada 2014-2016
 • Proiect educaţional ,,Eminescu prin ochi de copil” cu Grădiniţa cu program normal ,,Lumea copilăriei”-15.01.2015
 • Proiect educaţional ,,Eminescu-poetul nepereche”perioada 12-15 ianuarie 2015
 • Proiect educaţional ,,Ziua Porţilor deschise” (în şcoală) – 20 februarie 2015
 • Parteneriat educaţional ,,Tezaurul local-oameni, locuri, obiceiuri” cu Şcoala Gimnazială Ciprian Porumbescu-perioada 2013-2015
 • Proiect Asociaţia umanitară FAM
 • Protocol de parteneriat cu Primăria oraşului Gura Humorului-perioada 2009-2013
 • Acord de cooperare şcoală-poliţie cu Poliţia oraşului Gura Humorului-perioada 2012-2013
 • Protocol de parteneriat cu Biblioteca Orăşenească Gura Humorului – perioada 2012-2013
 • Proiect de parteneriat educaţional ,,TINDEM CĂTRE MÂNTUIRE” cu Biserica ortodoxă ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” Gura Humorului – perioada 2009-2014
 • Proiect de parteneriat şcoală-biserică ,,COPIII ŞI BISERICA” cu Parohia Bucşoaia – perioada 2010-2013
 • Protocol de colaborare cu Clubul Copiilor  Gura Humorului – perioada 2012-2013
 • Proiect de parteneriat educaţional CSEI ,,Sfântul Andrei” Gura Humorului – perioada 2012-2013
 • Proiect de colaborare privind integrarea copiilor cu nevoi speciale în şcoala de masă cu CSEI ,,Sfântul Andrei” Gura Humorului – perioada 2012-2016
 • Convenţie de colaborare cu Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Căsuţa piticilor” Gura Humorului – perioada 2012-2013
 • Proiect de parteneriat educaţional ,,CLASA PRIETENĂ” cu Şcoala Gimnazială Valea Moldovei – perioada martie-iunie 2013
 • Protocol de parteneriat ,,PUNŢI ÎNTRE SAT ŞI ORAŞ” cu Şcoala Gimnazială Ciprian Porumbescu – perioada 2010-2013
 • Proiect educaţional extracurricular ,,FRUMUSEŢI BUCOVINENE” clasele Iîi B şi III A – perioada 2012-2013
 • Proiect de parteneriat educaţional ,,DESCOPERIM ÎMPREUNĂ” cu Centrul Şcolar ,,Sfântul Andrei” Gura Humorului – perioada 2011-2013
 • Proiect educaţional ,,Ziua Porţilor deschise” (în şcoală) – 2 aprilie 2013
 • Proiect educaţional ,,ÎMPREUNĂ VOM REUŞI” clasa a II-a A – 20.04.2013

Comments are closed.